Tranh treo phòng ngủ tại Korean Decor đảm bảo uy tín chất lượng

Hiển thị một kết quả duy nhất

TRANH TREO PHÒNG ĂN

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Bộ Tranh Nghệ thuật 3 Cô Gái

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Bộ Tranh Tuần Lộc

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas  PN69

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas  PN85

0 Người đã mua

1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas  TG81

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 100

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 104

5758 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 106

5756 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 109

13650 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 112

9728 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 114

9168 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 116

9686 Người đã mua

900,000 2,100,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 118

9690 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 121

1153 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 143

10231 Người đã mua

819,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 146

56346 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 147

10112 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 149

5696 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 152

12751 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 154

9350 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 156

10060 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 164

10147 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 167

8942 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 168

27330 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 171

9565 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh Canvas 18

9592 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 186

8927 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 187

7699 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 192

13228 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 232

9810 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 327

0 Người đã mua

700,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

tranh canvas 328

0 Người đã mua

700,000 1,300,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 329

0 Người đã mua

Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

tranh canvas 330

0 Người đã mua

1,350,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 333

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 334

0 Người đã mua

700,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 335

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 336

1 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 337

0 Người đã mua

450,000 700,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 342

1 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 343

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 344

0 Người đã mua

700,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 346

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 347

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 348

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 349

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh
Hết hàng

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

tranh canvas 35

0 Người đã mua

Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 352

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

tranh canvas 356

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 405

0 Người đã mua

450,000 700,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 406

2 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 407

0 Người đã mua

450,000 700,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 409

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 410

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 411

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 413

0 Người đã mua

1,250,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 62

9627 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 77

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PA08

0 Người đã mua

550,000 1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh canvas PA11

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh canvas PA12

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PA13

0 Người đã mua

700,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh canvas PA14

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA14

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA21

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

tranh canvas PA22

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA23

0 Người đã mua

600,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas PA25

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PA30

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN 99

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN29

0 Người đã mua

550,000 1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas PN31

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN32

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas PN33

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN34

0 Người đã mua

850,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN35

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN36

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN36

0 Người đã mua

900,000 2,100,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN39

0 Người đã mua

550,000 1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN52

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN56

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN57

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN57

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN63

0 Người đã mua

700,000 1,400,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN64

1 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN65

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas PN66

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN67

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN68

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN70

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN72

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN73

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN74

0 Người đã mua

800,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN75

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN76

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN77

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN78

0 Người đã mua

850,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN79

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN80

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN81

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN82

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN83

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN87

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN87

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN88

0 Người đã mua

1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN89

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas PN90

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN91

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN92

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN93

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN94

0 Người đã mua

600,000 1,150,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN95

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN96

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN97

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN98

1 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG 82

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas TG104

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh Canvas TG109

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas TG80

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG85

0 Người đã mua

980,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas TG86

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG91

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG92

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG96

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvasTG 82

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

Tranh treo phòng ngủ đã từ lâu được nhiều người săn đón. Không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng cho căn phòng bạn mà còn mang nhiều ý nghĩa tuyệt vời cho chủ nhân. Hãy cùng Korean Decor tìm hiểu về tranh treo phòng ngủ nhé!

Bạn đã biết chọn tranh như thế nào cho phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi riêng tư nhất với mỗi người, gắn bó mật thiết, nơi đặc biệt và bình yên nhất. Bởi thế khi chọn tranh treo phòng ngủ phải vô cùng cẩn thận. Nếu chọn tranh không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe, tinh thần bạn.

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ mệnh Hỏa

Chọn tranh treo phòng ngủ phải chú ý đến những nguyên tắc sau

Để treo tranh phòng ngủ phát huy được hết tác dụng. Mang đến bình an, may mắn, giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái cần chú ý những nguyên tắc sau:

– Bạn phải chọn tranh treo hợp mệnh, hợp tuổi của mình: Theo ngũ hành phong thủy mỗi mệnh mang một đặc điểm khác nhau. Chọn tranh phải tương sinh hay tương hợp với mệnh sẽ đem lại những tác động tích cực.

– Có những điều kiêng kỵ khi treo tranh trong phòng ngủ bạn cần phải tránh. Những bức tranh hung tợn, ma quỷ,…mang đến những điều không tốt lành.

– Tránh các bức tranh họa tiết phức tạp, mang tính trìu tượng, không theo cấu trúc logic.

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ đẹp

Tranh treo phòng ngủ mang họa tiết đơn giản
Tranh treo phòng ngủ mang họa tiết đơn giản

Tránh không nên treo loại tranh nào trong phòng ngủ?

– Không nên treo tranh có màu quá sặc sỡ hay những bức tranh có quá nhiều màu đen. Bởi nó sẽ tạo cảm giác buồn phiền, u ám, bi quan ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.

– Không nên treo những bứ tranh quá trừu tượng trong phòng ngủ. Bởi nó sẽ khiến cho tinh thần bạn bị mệt mỏi do phải tưởng tượng quá nhiều khiến đầu óc không được nghỉ ngơi, thư thái.

– Không nên treo những bức tranh có hình thú dữ. Bởi sẽ gây cảm giác bất an, gây tâm lí cho chủ nhân, ảnh hưởng đến sức khỏe, suy ụp tinh thần.

– Không nên treo tranh có phong cảnh tạo nên liên tưởng gợi nhớ. Nó sẽ khiến tinh thần bạn trở nên ảo não.

– Không nên treo tranh pha quá nhiều tông màu đỏ. Bởi sẽ làm cho bạn bị kích động tâm lý bất thường.

– Không nên treo ảnh của những người đã mất. Vì những bức tranh đó sẽ khiến bạn nhớ đến những chuyện không vui, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

– Không nên treo tranh bạo lực, hung tợn bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của bạn.

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ mệnh Thổ

Tranh treo phòng ngủ tốt cho sức khỏe, tinh thần
Tranh treo phòng ngủ tốt cho sức khỏe, tinh thần

Phòng ngủ của con bạn nên treo tranh như thế nào?

Phòng ngủ của trẻ nhỏ nên chọn những bức tranh tươi sáng, ấm áp, chứa đựng những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Có thể chọn những hình ảnh con vật như hình con hươu vàng mang đến hạnh phúc, tạo động lực sự dũng cảm cho bé yêu.

Chọn những bức tranh mang tính giáo dục ý thức cho trẻ nhỏ như: Tranh gia đình, tranh địa cầu,… mang đến cảm giác gần gũi, yêu thương.

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ mệnh Kim

Phòng ngủ người lớn nên treo tranh nào phù hợp

Trong phòng ngủ của người lớn, ngoài chọn tranh theo mệnh hợp tuổi bạn có thể chọn tranh phong thủy mang lại sự gắn bó.

Tranh phong thủy phòng ngủ cho các cặp vợ chồng: Chọn những bức tranh ẩn chứa ý nghĩa hạnh phúc có các cặp đôi như: Hình đôi ngỗng, đôi công, vịt,…

Treo tranh phong thủy mang những hình ảnh mở sẽ tạo không gian thoáng, tránh bí bách. Điều này khiến cuộc sống của bạn không nhàm chán, tươi vui.

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ con gái

Tranh treo phòng ngủ cho người lớn mang lại cảm giác thoải mái
Tranh treo phòng ngủ cho người lớn mang lại cảm giác thoải mái

Mua tranh treo tường phòng ngủ ở đâu?

Chọn mua tranh treo trong phòng ngủ ở đâu uy tín chất lượng? Đó là câu hỏi mà nhiều người rất quan tâm. Đến với Korean Decor sẽ làm hài lòng ngay cả với tín đồ khó tính nhất. Tranh cao cấp Korean Decor với chất liệu tranh canvas chắc, bền, hình ảnh sắc nét, không bay màu. Bảo hành chất lượng sản phẩm 10 năm, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình đem đến sự tin tưởng, hài lòng tuyệt đối nơi khách hàng.

Xem thêm: Tranh bộ treo phòng ngủ

Tranh treo phòng ngủ tại Korean Decor
Tranh treo phòng ngủ tại Korean Decor

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ phong thủy

Xem thêm: Tranh treo phòng ngủ hiện đại

Call Now

X