Tranh treo phòng khách mang lại vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà bạn

Hiển thị một kết quả duy nhất

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Bộ Tranh Nghệ thuật 3 Cô Gái

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Bộ Tranh Tuần Lộc

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas  TG81

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 03

2891 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 100

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 104

5758 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh Canvas 105

8428 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 106

5756 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 107

9730 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 109

13650 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 110

7801 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 111

65496 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 112

9728 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 113

9223 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 114

9168 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 116

9686 Người đã mua

900,000 2,100,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 117

7750 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 118

9690 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 119

13027 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 120

7898 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 121

1153 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 122

1658 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 143

10231 Người đã mua

819,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 144

16990 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 144

8603 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 146

56346 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 147

10112 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 149

5696 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 151

9780 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO BÀN THỜ

Tranh canvas 152

12751 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 154

9350 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 156

10060 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 157

65423 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 164

10147 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 167

8942 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 168

27330 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 169

9072 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 170

12366 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 171

9565 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas 179

195 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh Canvas 18

9592 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 184

10140 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 185

14846 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 185

9645 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 186

8927 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 187

7699 Người đã mua

910,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 191

10084 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 192

13228 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 215

9767 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 232

9810 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 327

0 Người đã mua

700,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

tranh canvas 328

0 Người đã mua

700,000 1,300,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 329

0 Người đã mua

Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

tranh canvas 330

0 Người đã mua

1,350,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 331

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 333

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 334

0 Người đã mua

700,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 335

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 336

1 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 337

0 Người đã mua

450,000 700,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 338

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 341

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 342

1 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 343

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 344

0 Người đã mua

700,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 346

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 347

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 348

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 349

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh
Hết hàng

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

tranh canvas 35

0 Người đã mua

Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 352

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh
Hết hàng

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 355

0 Người đã mua

Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

tranh canvas 356

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 405

0 Người đã mua

450,000 700,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 406

2 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 407

0 Người đã mua

450,000 700,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 408

0 Người đã mua

1,300,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 409

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas 410

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas 412

0 Người đã mua

1,250,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 413

0 Người đã mua

1,250,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas 62

9627 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas 77

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas CF30

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh Canvas PA02

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PA08

0 Người đã mua

550,000 1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh Canvas PA09

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh canvas PA11

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh canvas PA14

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA14

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA21

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA22

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG ĂN

Tranh Canvas PA23

0 Người đã mua

600,000 1,200,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas PA25

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PA30

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN 99

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN29

0 Người đã mua

550,000 1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas PN31

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO CẦU THANG

Tranh canvas PN33

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN34

0 Người đã mua

850,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN35

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN36

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN39

0 Người đã mua

550,000 1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN57

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN57

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas PN66

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN68

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN75

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN78

0 Người đã mua

850,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN81

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN82

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN83

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN87

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN88

0 Người đã mua

1,000,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN89

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas PN90

0 Người đã mua

290,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN91

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN92

0 Người đã mua

350,000 600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN94

0 Người đã mua

600,000 1,150,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas PN95

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN96

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG NGỦ

Tranh canvas PN97

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG 82

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas TG104

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh Canvas TG109

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas TG111

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG114

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG120

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh Canvas TG75

0 Người đã mua

850,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG76

0 Người đã mua

850,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG78

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG78

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO VĂN PHÒNG

Tranh canvas TG80

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG83

0 Người đã mua

900,000 1,650,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG84

0 Người đã mua

1,400,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG85

0 Người đã mua

980,000 
Xem Nhanh

TRANH TRANG TRÍ QUÁN

Tranh canvas TG86

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG88

0 Người đã mua

700,000 1,500,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG91

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG92

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvas TG96

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

TRANH TREO PHÒNG KHÁCH

Tranh canvasTG 82

0 Người đã mua

1,300,000 1,600,000 
Xem Nhanh

Tranh treo phòng khách đang trở thành trào lưu được nhiều người yêu thích. Không những mang vẻ đẹp cho căn phòng của bạn, mà nó còn mang một ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hãy cùng Korean Decor  tìm hiểu về những mẫu tranh treo phòng khách vô cùng tuyệt vời này nhé!

Nên treo tranh loại gì trong phong phòng khách?

Để chọn được một bức tranh treo trong phòng khách phù hợp quả thật không hề dễ dàng. Treo tranh loại gì cho căn phòng khách nhà bạn trở nên lung linh mà mang nhiều ý nghĩa. Để chọn một bức tranh phù hợp cho phòng khách bạn trước tiên bạn phải trả lời được những câu hỏi sau:

#Tranh treo phòng khách có bao nhiêu loại? Đó là những loại nào?

#Treo tranh nào trong phòng khách mang ý nghĩa phù hợp?

#Kiểu tranh treo được yêu thích nhất mà nhiều người săn đón?

Xem thêm: Tranh treo phòng khách đẹp

Tranh treo Phòng khách
Tranh treo Phòng khách

Tranh treo phòng khách có bao nhiêu loại? Đó là những loại nào?

Tranh treo phòng khách có rất nhiều mẫu mã vô cùng phong phú, đa dạng. Tùy từng góc độ và tiêu chí của từng gia đình nên sẽ có những loại tranh phù hợp.

Chọn tranh treo tường thường có những tiêu chí nhất định cho một bức tranh phù hợp. Nó được phân ra thành 5 loại cơ bản:

– Loại 1: Những bức tranh khổ lớn, trung bình, và những bức có kích cỡ nhỏ ( Xét về mặt kích thước).

– Loại 2: Những bức tranh hoa lá, Phong cảnh, hay là tranh phong thủy ( Dựa vào tiêu chí chọn chủ đề của bức tranh).

-Loại 3: Tranh theo chất liệu như tranh canvas,…

-Loại 4: Xét theo màu sắc ( Chọn những gam màu chủ đạo như: Xanh, vàng, nâu đất,… ). Chọn màu sắc phù hợp nhất tùy thuộc theo nền tường của gia đình bạn.

– Loại 5: Theo kiểu dáng thiết kế từng bức tranh ( Tranh một tấm bản to hay tranh ghép bộ hiện đại có thể là 4 đến 5 tấm tùy vào từng bộ với kết cấu khổ dọc hay đối xứng).

Xem thêm: Tranh treo phòng khách chung cư

Tranh treo phòng khách chủ đề hoa lá
Tranh treo phòng khách chủ đề hoa lá

Phòng khách nên treo loại tranh nào là phù hợp và ý nghĩa?

Trong phòng khách của gia đình bạn nên chọn loại tranh treo tường phù hợp. Nó vừa tinh tế lịch sự và phải mang một ý nghĩa nhất định.

Để chọn được một bức tranh treo đẹp mà ý nghĩa không phải là điều đơn giản. Bạn cần phải chú ý đến không gian căn phòng và tùy thuộc theo tính cách, sở thích của từng gia đình. Tuy nhiên nên kết hợp các dòng tranh được phân ra 5 loại như ở phần trên đã nêu ra.

Xem thêm: Tranh treo phòng khách nhỏ

Chọn tranh như thế nào mang lại ý nghĩa cho căn phòng khách nhà bạn?

Tùy từng không gian phòng khách khác nhau mà chọn loại tranh treo tường phù hợp:

+ Đối với những không gian phòng khách rộng gợi ý tuyệt vời dành cho bạn là những bức tranh phong thủy chủ đề sông nước, phong cảnh thiên nhiên mang ý nghĩa kích hoạt tài lộc, bình an, may mắn.

Xem thêm: Tranh treo phòng khách biệt thự

Tranh sông nước dành cho những căn phòng có không gian rộng kích thích tài vận may mắn
Tranh sông nước dành cho những căn phòng có không gian rộng kích thích tài vận may mắn

+ Đối với những căn phòng khách có không gian nhỏ bạn có thể chọn những bức tranh canvas nhỏ nhắn, xinh xắn, tạo cảm giác nhẹ nhàng, với những tông màu sáng tạo cho không gian phòng khách rộng rãi, thoải mái.

Xem thêm: Bán tranh treo phòng khách

Những bức tranh tông màu sáng đem lại không gian rộng rãi cho căn phòng
Những bức tranh tông màu sáng đem lại không gian rộng rãi cho căn phòng

Xem thêm: Tranh treo phòng khách cao cấp

Những loại tranh dành cho căn phòng khách mang lại ý nghĩa tuyệt vời cho gia đình bạn:

Bạn nên chọn những loại tranh theo chủ đề hoa lá, phong cảnh, phong thủy được thiết kế khổ lớn.

Những chủ đề khác như tranh phong cảnh thiên nhiên, quê hương. Mang lại sự giản dị, vẻ đẹp nhẹ nhàng, đơn sơ từ các vùng miền. Thể hiện sự gắn bó, niềm tự hào về quê hương đất nước.

Những bức tranh hiện đại mang cảnh đẹp nước ngoài. Hoặc những bức tranh mang phong cách cổ điển như bình hoa cổ, tranh hoa sen,…

Ngoài ra khi chọn tranh phải chú ý đến bản mệnh của gia chủ ví dụ như: Mệnh Hỏa nên treo những bức tranh có hình bông hoa mặt trời tỏa sáng muôn nơi. Mệnh mộc đeo những bức tranh hình cây cỏ hay sông nước,…

Không nên treo tranh loại gì trong phòng khách?

Không nên treo tranh có màu sắc quá rực rỡ, hay những bức có hình ảnh ảm đạm, u buồn. Tuyệt đối không chọn tranh mang tính trừu tượng sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bấn loạn.

Tranh có hình ảnh dữ tợn, hung bạo như: như tranh hình con hổ đang gầm, hay tranh rắn rết, và tranh rồng cũng không nên treo ở phòng khách. Trừ những người có sở thích riêng.

Những bức tranh có hình thác nước lớn dữ dội sẽ tạo tâm lý sợ hãi, lo lắng trong gia đình.

Tuyệt đối tránh những bức tranh có hình nhân vật hay người thân quá cố sẽ gợi lại cảm giác buồn tủi, thương nhớ, tinh thần đi xuống.

Xem thêm: Tranh treo phòng khách cỡ lớn

Top mẫu tranh treo phòng khách được yêu thích nhất

Dưới đây là một số mẫu tranh canvas đang rất hot của Korean decor được rất nhiều người săn đón trong năm 2019 này!

Tranh treo phòng khách biển trời bình yên mang đến niềm vui, hạnh phúc viên mãn cho không gian nhà bạn
Tranh treo phòng khách biển trời bình yên mang đến niềm vui, hạnh phúc viên mãn cho không gian nhà bạn

Tranh bộ là sự lựa chọn tuyệt vời và đang trở thành xu thế được nhiều người ưa chuộng

Tranh treo phòng khách vươn xa đại dương kích thích tài vận
Tranh treo phòng khách vươn xa đại dương kích thích tài vận

Nó không những mang vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà bạn, mà nó còn mang đến ý nghĩa tuyệt vời thu hút tài vận, may mắn, đem tới niềm vui cho gia đình bạn.

Xem thêm: Ý nghĩa tranh treo phòng khách

Tranh cao cấp cửu ngư quần hội mang đến nét đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại
Tranh cao cấp cửu ngư quần hội mang đến nét đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại cho ngôi nhà bạn

Mong rằng bạn đã lựa chọn cho mình được mẫu tranh treo phòng khách ưng ý nhất. Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui!


Tranh tranh phòng khách không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng mà còn đem lại ý nghĩa phong thủy tuyệt vời

Call Now

X